งานการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เมนูหลัก arrow คณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.)
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการบริหาร

อำนาจหน้าที่
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคค
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2552
ครั้งที่ 1 2552
ครั้งที่ 2 2552
ครั้งที่ 3 2552
ครั้งที่ 4 2552
ครั้งที่ 5 2552
ครั้งที่ 6 2552
ครั้งที่ 7 2552

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2553
ครั้งที่ 1 2553
ครั้งที่ 2 2553
ครั้งที่ 3 2553
ครั้งที่ 4 2553
ครั้งที่ 5 2553
ครั้งที่ 6 2553
ครั้งที่ 7 2553
ครั้งที่ 8 2553

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2554
ครั้งที่ 1 2554
ครั้งที่ 2 2554
ครั้งที่ 3 2554
ครั้งที่ 4 2554

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2555
ครั้งที่ 1 2555
ครั้งที่ 2 2555
ครั้งที่ 3 2555

รายงานการประชุม ก.บ.ม. ประจำปี 2556
ครั้งที่ 1/2556
ครั้งที่ 2/2556
ครั้งที่ 3/2556
ครั้งที่ 4/2556
ครั้งที่ 5/2556
ครั้งที่ 6/2556
ครั้งที่ 7/2556
ครั้งที่ 8/2556
Mambo Template Supplied by Netshine Software Limited