ยานพาหนะ

 

ที่ ประเภท ยี่ห้อ ขนาด เครื่อง เลข
ทะเบียน
วันที่จดทะเบียน พนักงานขับรถ
1 ไมโครบัส TOYOTA 2500 ดีเซล นค1042 อย. 2535 ภุชงค์
2 บัสพัดลม HINO 4 สูบ ดีเซล 40-0281 2536 อนุลักษณ์
3 รถเก๋ง TOYOTA 1600 เบนซิน กค9841 2537 สมศักดิ์
4 ไมโครบัส TOYOTA 2400 ดีเซล 0743 อย. 2537 ชาญ
5 รถกระบะ TOYOTA 2446 ดีเซล 9965 อย. 2538 กองกลาง
6 ไมโครบัส TOYOTA 2446 ดีเซล 1118 อย. 2538 ชาญ
7 แอดเวนเจอร์ ISUZU 2500 เบนซิน 1957 2539 เดชา
8 ไมโครบัส TOYOTA 2446 ดีเซล 1482 อย. 2539 อนุลักษณ์
9 ไมโครบัส TOYOTA 2446 ดีเซล 1483 อย. 2539 ประภัสร์
10 รถเก๋ง NISSAN 1995 เบนซิน อย.ข1690 2539 ชาญ
11 ไมโครบัส TOYOTA 1779 ดีเซล 1713 อย. 2540 ละมัย
12 รถกระบะ TOYOTA 85 HP ดีเซล 81-3156 2544 ขวัญชัย
13 มินิบัสAir HINO 2700 ดีเซล 40-0444 2544 เดชา
14 บัสแอร์ HINO 175 ดีเซล 40-0492 2545 ละมัย
15 รถเก๋ง VOLVO 2000 เบนซิน กง928 2545 สุชาติ
16 ไมโครบัส TOYOTA 3000 ดีเซล นค.1940 อย. 2545 โสภิศ
17 รถอีแต๋น   4สูบ ดีเซล   2546 โรงซ่อม
18 ไมโครบัส TOYOTA 3000 ดีเซล นค.3862อย. 2551 สำรวย
19 รถบรรทุก CHEVROLET 2500 ดีเซล 82-0756 2552 ขวัญชัย
20 รถโดยสาร TOYOTA 2500 เบนซิน นค-4550 2552 สุชาติ